Veilig online betalen

Rechtstreeks van de fabrikant

Geen witte producten

Gratis reminder service

Veilig online betalen

Rechtstreeks van de fabrikant

Geen witte producten

Gratis reminder service

Veilig online betalen

Rechtstreeks van de fabrikant

Geen witte producten

Gratis reminder service

Retourneren

Retourneren kan, mits volgende voorwaarden in acht te nemen:

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de producten door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. Enkel ongeopende producten komen in aanmerking.
  4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Uitstekende keuze!

Geen producten in het winkelmandje